Voorjaar: vol. Najaar: 17 oktober, 14 november, 12 december, 15 januari

 

In deze leergang reis je vier dagen over de hoofdwegen én mooie zijpaden van het vakgebied. Onderweg ontwikkel je een krachtig veranderverhaal dat anderen in beweging zet. Je ontdekt wat nodig is om je ambitie te realiseren. En je bepaalt een succesvolle route voor de verandering in jouw organisatie. 

De Verandervierdaagse

Geef richting aan de verandering in jouw organisatie

BrochureAanmeldenOpbrengst

Iedereen die zich inzet voor verandering wil graag resultaat behalen. We weten ook dat veranderen ingewikkeld is en lang niet altijd oplevert wat je voor gaat. Veranderen vraagt een inspanning van jezelf en van anderen. Daarom zet je je volledig in om er wat moois van maken. Je voelt je verantwoordelijk voor de voortgang. Het geeft voldoening als er beweging ontstaat en je duwtjes in de goede richting kunt geven. Maar wat is er nou nodig om de veranderambitie echt werkend te krijgen?

Het realiseren van succesvolle en duurzame verandering vraagt om een krachtig verhaal. Zo’n veranderverhaal zet mensen in beweging, geeft richting en helpt om koers te houden. Een doordacht veranderverhaal maakt duidelijk welke verandering er nodig of gewenst is, hoe die tot stand komt en wie op welke manier betrokken is. Zo neem je mensen mee naar een nog onbekende toekomst. Een veranderverhaal biedt houvast op weg naar de gewenste uitkomst die nog geen realiteit is. De meeste veranderaars onderschatten het belang van een goed veranderverhaal. En ze overschatten de kwaliteit van hun verhaal. In De Verandervierdaagse versterk je je verhaal en je eigen rol in de verandering.

Veranderkundig vakwerk

Werken met De Veranderversneller tijdens De VerandervierdaagseHet maken van een krachtig veranderverhaal vraagt veranderkundig vakwerk. Dit verhaal bouw je op langs drie redeneerlijnen en vijf vragen (zie model). Je puzzelt met de veranderagenda, de veranderaanpak en de mensen die een rol spelen in de realisatie van de verandering. Dit gepuzzel is een lastig karwei. De agenda is bijvoorbeeld niet duidelijk of blijft abstract, waardoor mensen niet snappen wat de verandering precies inhoudt. De aanpak is vaak onvoldoende doordacht. Er is weinig zicht op wat er bijdraagt aan de gewenste beweging en wat belemmert. Of de rollen van personen die nodig zijn om zaken voor elkaar te krijgen zijn niet goed belegd.

Tijdens De Verandervierdaagse maak je je veranderverhaal met behulp van beproefde veranderkundige theorie en concepten. Die pas je toe op je eigen situatie. Is er sprake van een moeten-redenering of een willen-redenering? Hoe zit het met de externe legitimatie van je verandering? Wat is de essentie van de veranderopgave waar je aan werkt? Welke aanpak kies je en wat zijn je overwegingen daarvoor? Wat is de kracht van je aanpak en hoe ga je om met de keerzijde ervan? En last but not least, wie vervult welke rol in de verandering? Wat is je eigen rol? Hoe maak de rolverdeling werkend? Hoe ga je om met de beleving en emoties die onlosmakelijk verbonden zijn met verandering? En hoe gebruik je de energie van de voorlopers zonder de anderen kwijt te raken?

Vertragen om te versnellen

Voor een krachtig veranderverhaal is het essentieel dat veranderaars hun gedachten over de verandering en hun verhaal goed op orde hebben. Hoe harder je rent richting het gewenste doel, hoe groter de kans dat je er niet komt. Als je onderweg de weg kwijtraakt of mensen verliest, dan duurt de verandering langer of je bereikt het resultaat niet. Investeren in de kwaliteit van je redenering vraagt om bewust vertragen. In dat vertragen vind je de antwoorden op de vragen die iedereen altijd stelt in elke verandering. Ook ontdek je waar het in deze verandering precies om gaat. Je ziet nu hoe je de gewenste verandering tot een succes kunt maken. Hiermee sla je twee vliegen in een klap. Je richtinggevende verhaal wordt krachtiger én je weet zelf beter wat je te doen staat om de verandering te realiseren.

Dit is wat we in De Verandervierdaagse doen: vertragen zodat je vervolgens kunt versnellen. Vaak betekent dat een volgende stap uitdenken, waarvan je verwacht dat die in de goede richting is. Je gaat aan de slag om te zien hoe dat uitpakt. Zo bouw je in vier afzonderlijke dagen aan je verhaal. Ondertussen versterk je je veranderkundig denken en handelen. Je werkt met beproefde kennis, oefent in je eigen praktijk, bekijkt hoe de aangereikte handvatten voor jou uitwerken en ervaart de impact van doordacht handelen.

De Verandervierdaagse in vogelvlucht

De opbrengst van De Verandervierdaagse is dat je haarscherp weet er nodig is om met de verandering duurzaam resultaat te bewerkstelligen. Je doorziet waar het in jouw organisatie of bij jouw klant over gaat. Je hebt je eigen veranderverhaal goed op orde of je bent in staat om anderen beter te adviseren over hun veranderopgave. Je hebt geoefend met interventies om je verhaal te versterken en je kunt een doordachte volgende stap zetten. En je hebt ervaring opgedaan met het krachtig overbrengen van je veranderverhaal.

Je brengt een casus mee waarin je zelf als veranderaar actief bent. Dat wil zeggen dat je van betekenis wilt zijn in die verandering, een bijdrage levert en je je ermee verbonden voelt. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit je rol als leidinggevende, als adviseur, in een project of uit een idee dat je voor je ziet en waar jij en je collega’s wat mee opschieten.

Je werkt in een groep van 10 tot 12 deelnemers aan je eigen veranderopgave én aan die van anderen. Je krijgt beproefde veranderkundige theorie en concepten aangereikt die helpen om een goed veranderverhaal te maken. Een goed veranderverhaal ontstaat door eraan te werken. We puzzelen en spelen vier dagen met diverse veranderkundige vraagstukken. Dit gebruik je om te ontdekken wat nodig is om verder te komen in je huidige en toekomstige veranderambities. Je leert van je eigen inbreng en vaak minstens zo veel van die van de anderen.

Je veranderverhaal maak je in vier dagen. We werken steeds losse dagen. Na elke leerdag ga je aan de slag in je organisatie of bij je klant. Drie weken later komen we weer bij elkaar.

  • Op de eerste dag creëren we een gezamenlijk vertrekpunt en krijg je veranderkundige handvatten aangereikt. Je gaat aan de slag met je inhoudelijke redenering (WAAROM?, WAARTOE?, WAT?) Je analyseert je eigen veranderopgave. Je krijgt scherp wat er op de agenda staat in jouw casus. Je gaat naar huis met een uitgedachte interventie om in je eigen werkpraktijk toe te passen.
  • Op de tweede dag komt de procesmatige redeneerlijn aan bod (HOE?). Je staat stil bij de kracht en keerzijde van verschillende veranderstrategieën. Je legt de link met jouw veranderopgave. Je verrijkt je eigen opvattingen over hoe je mensen in beweging brengt. En je gaat naar huis met een concreet idee om de impact van je aanpak te versterken.
  • Op de derde dag gaat het over de persoonlijke redeneerlijn (WIE?). Je neemt afscheid van begrippen als weerstand en draagvlak. En je doorvoelt wat goed en minder goed werkt in de rolverdeling in jouw casus. Als je naar huis gaat weet je wat je te doen staat met de hoofdrolspelers in jouw verandering.
  • Op de vierde dag maak je de inzichten die je hebt opgedaan tot een samenhangend geheel. Je toetst de kracht van je verhaal en het effect ervan op anderen. Als afsluiting bespreek je de meest verrassende ontdekkingen en hoe die je verder helpen als veranderaar. Ten slotte geniet je van de toegenomen impact die je nu hebt.

Begeleiding

Kilian Bennebroek Gravenhorst puzzelt met je mee tijdens De Verandervierdaagse. Je kunt hem ook als docent zien die zijn vak overdraagt. Hij doet dat door aan het werk te gaan met voorbeelden uit jouw praktijk, die van andere deelnemers en die van hemzelf. Kilian is oprichter van PlusPulse, een netwerk van even bevlogen als ervaren veranderkundigen. Zij werken in wisselende combinaties samen aan stevige veranderopdrachten, zowel in maatschappelijke organisaties als in bedrijven. Naast zijn advieswerk verzorgt Kilian leertrajecten en hij publiceert over het vak. Zijn grote fascinatie is om veranderambities in organisaties echt werkend te krijgen.

Het boek waarmee je werkt is De Veranderversneller. Realiseer je doel met de vijf veranderkundige vragen. Het is geschreven om de essentie van veranderkundig redeneren over te brengen. Kilian heeft veel vakkennis bij elkaar gebracht en praktisch toepasbaar gemaakt. Daarmee kan je een goed verhaal maken voor je eigen veranderopgave. De Veranderversneller is genomineerd door de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs als Boek van het Jaar en stond op de shortlist van Managementboek 2016. Naast De Veranderversneller werken we met andere literatuur die aansluit op de casuïstiek van de deelnemers.

Deze blogs laten zien hoe anderen werken met De Veranderversneller.

Opbrengst volgens deelnemers

Helpt om de verandering waaraan ik werk écht verder te brengen.
De leergang heeft mij bewuster gemaakt van mijn eigen rol in de verandering.
Tijdens de vier dagen en in de tussenliggende periode ben ik steeds in het hier en nu bezig met mijn veranderopdracht.
Ik heb geleerd om zelf te doen wat we ook aan onze samenwerkingspartners en klanten vragen.
Ik ben gegroeid door het stap voor stap m’n verhaal opbouwen, steeds oefenen met vertellen en alle feedback.
Heel gericht bezig zijn met verandering, veel handige theorie en modellen leren gebruiken die inzicht geven voor mijn werksituatie.
Veel leerzame praktijkvoorbeelden van docent en deelnemers waar ik zelf weer nieuwe ideeën door opdoe.
Cadeau voor mezelf om een aantal dagen geconcentreerd en in rust mijn eigen vakmanschap weer verder te brengen.
Krachtige combinatie van veranderkunde en storytelling zorgt voor afwisseling en verdieping, je hebt allebei nodig.
Door de leuke groep, prettige plek, veel ruimte voor oefenen en aandacht voor vragen heb ik een flinke ontwikkelstap gezet.
Meer inzicht gekregen in mijn eigen positie en die van andere belangrijke spelers in de verandering.
BrochureAanmelden

Voorjaar

incompany voor interne
veranderaars hogeschool

Najaar

17 oktober 2024
14 november 2024
12 december 2024
15 januari 2025

Kosten

€ 2.500,-

Exclusief BTW
Inclusief locatie, lunches en boek
Algemene voorwaarden

Locatie

Amsterdam of Utrecht

We werken op een prachtige plek, alleen voor deze groep. Goed bereikbaar met OV en auto.

Meer info of aanmelden?

Neem gelijk even contact op.