“Bij de vijf verandervragen gaat het uiteindelijk allemaal om de WAARTOE-vraag. In spannende veranderingen is dit de ontknoping, in verlangende veranderingen de happy ending, in nare veranderingen de zware beslissing, in zoekende veranderingen de gevonden duidelijkheid en in cyclische veranderingen een variant van het begin.”

De Veranderversneller, p.119

Diensten

De Veranderversneller is geschreven om de essentie van veranderkunde praktisch toepasbaar te maken. Het werkmateriaal is gratis beschikbaar en helpt je om zelf mee aan de slag te gaan. Dit is gemaakt om de verandering in je eigen organisatie tot een succes te maken.

Tegelijk blijft veranderkundig redeneren een vak waar je ondersteuning bij kunt gebruiken. Een goed veranderverhaal maken is al een aardige klus. De bijzondere voorbeelden in de blogs illustreren dit. Vervolgens wil je dat verhaal ook goed vertellen. Onderstaande diensten zijn hier behulpzaam bij.

De Verandervierdaagse is ons nieuwste aanbod. Daarmee ga je echt de diepte in. Vandaar de uitgebreidere info op een aparte pagina.

Workshop veranderkundig redeneren

Je werkt de hoofdlijn van de redenering uit voor de verandering waar je leiding aan geeft. En je krijgt zicht op het belangrijkste knelpunt en wat helpt om je doel te realiseren. Bedoeld voor: directie, leidinggevenden. Duur: een dagdeel tot een dag.

Training

Verdieping of vervolg op de workshop. Meer achtergrond bij elk van de vijf verandervragen, aandachtspunten voor versterking van de lopende verandering en een werkplan voor de komende periode. Wat gaan we doen om het gewenste resultaat te behalen? Bedoeld voor leidinggevenden en teams. Duur: vier tot zes dagdelen.

Coaching

Versterken van leiderschap in een veranderopgave. Je krijgt scherp wat je ingewikkeld vindt en waarom. Dat gebruiken we om te versterken hoe je sturing geeft aan de verandering waar je verantwoordelijk voor bent. Bedoeld voor individuele leidinggevende of adviseur. Duur: meestal vijf gesprekken van anderhalf uur.

Lezing

Inspirerende inleiding over veranderkundig redeneren. Over de vragen die iedereen stelt in elke verandering. Over het vinden van passende antwoorden. En over het maken van een krachtig en samenhangend veranderverhaal. Bedoeld voor groepen die meer willen weten over organisatieverandering. Duur: een tot twee uur.

Maatwerk

Varieert van een in-company opleiding gebaseerd op het gedachtengoed uit de Veranderversneller tot het ontwikkelen van samenhangende veranderaanpak en interventies voor de veranderopgave in je eigen organisatie.

Storytelling

Voor storytelling zijn dezelfde diensten beschikbaar. In de maatwerk optie kan een combinatie gemaakt van veranderkundig redeneren met de kunst van het vertellen van het veranderverhaal. Hoe draag je het zodanig over dat je anderen inspireert en mobiliseert om mee te gaan doen?

Meer weten over deze diensten?

Neem dan contact op voor een afspraak.